Terminy określające rodzaj oprocentowania lokat bankowych – co oznaczają.

Oprócz lokat o stałym i zmiennym oprocentowaniu które są produktami bankowymi możemy spotkać się także z innymi terminami określającymi rodzaj oprocentowania lokat bankowych.

Jak się nazywa tego rodzaju oprocentowanie i co ono w rzeczywistości oznacza? Pierwszym o którym chce wspomnieć jest oprocentowanie nominalne. Termin ten oznacza podawaną przez banki w skali roku stopę procentową. Oprocentowanie nominalne nie uwzględnia takich czynników jak okres trwania lokaty, efekt kapitalizacji odsetek, podatku od zysków kapitałowych, oraz innych kosztów. Określenie oprocentowanie nominalne jest bardzo używane przez banki w różnego typu materiałach promocyjnych i ofertach typu handlowego.

Kolejnym rodzajem oprocentowania stosowanym przez banki jest oprocentowanie efektywne. Tego typu oprocentowanie charakteryzuje się tym, że jest podawane w skali roku i w przeciwieństwie od oprocentowania nominalnego uwzględnia się w nim okres kapitalizacji odsetek bankowych. Oprocentowanie efektywne podobnie oprocentowanie nominale nie uwzględnia podatku od dochodów kapitałowych czyli tak zwanego podatku Belki.

Jeszcze jednym rodzajem oprocentowania jest oprocentowanie netto. Tym mianem określamy rodzaj oprocentowania od którego odejmiemy podatek od zysków kapitałowych. Czwartym i ostatnim rodzajem oprocentowania o którym chce wspomnieć jest oprocentowanie rzeczywiste nazywane także oprocentowaniem realnym. Mianem tym nazywana jest zgodnie z nazwa rzeczywista realna wartość zakładanej lokaty bankowej. Jest to oprocentowanie uwzględniające inflację, innymi salowy można powiedzieć , że jest to oprocentowanie netto skorygowane o wartość inflacji. Obliczenie rzeczywistej, realnej kwoty oprocentowania lokaty jest nie lada wyzwaniem dla osób, które chcą założyć opłacalną lokatę bankową. Aby obliczyć rzeczywiste oprocentowanie należy posiadać wiedzę z zakresu niezbędnych mechanizmów do obliczania zysków z lokat terminowych zakładanych w bankach. Oprocentowanie rzeczywiste pokazuje realnie ile dany właściciel lokaty faktycznie będzie mógł na niej zarobić. Porównywanie oszczędnościowych produktów dostępnych na rynku finansowym w głównej mierze powinno się opierać na wyliczeniach o realnej stopie wzrostu. Najprościej można by było opisać realne oprocentowanie lokaty podając przykład: lokata oprocentowana na cztery procent z uwzględnieniem podatku od zysków kapitałowych , inflacja wynosi dwa i pół procent to nasz realny zysk i realne, rzeczywiste oprocentowanie tej lokaty wynosi półtora procent.